I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez kupującego w firmie TH MEDIA
(SKLEP HELMANSPORT).
2. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej należą do Sprzedającego.
3. Sprzedającym jest firma TH MEDIA Tomasz Helman z siedzibą w Częstochowie, NIP:
949-193-92-91, REGON: 240605504, ul. Mstowska 22, 42-256 Olsztyn (k. Częstochowy),
4. Firma TH MEDIA posiada w swojej ofercie także produkty:

- rowery i ramy szosowe, przełajowe, TT (FLU SINTESI, VITORIA, JORBI, CBT ITALIA)
- kierownice, mostkii akcesoria (DEDA ELEMENTI/MUD PARTS) 
- odżywki sportowe (SIS)
- grupy szosowe, mtb, gravel / cx (SRAM)
- kaski (LIMAR)
- okulary (POWERRACE)
- odzież (KALAS)
- opony szosowe oraz szytki (FMB)
- koła i piasty (SPINERGY, GIPIEMME)
- siodełka (REPENTE)
- pomiary mocy (STAGES, QUARQ, FAVERO)

5. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, przedsiębiorca lub spółka
prawa handlowego.
6. Sprzedający, który jest użytkownikiem portalu aukcyjnego Allegro, oświadcza, że spełnia
warunki regulaminu tego portalu.


II. ZAMÓWIENIA

1. Podstawowym środkiem składania zamówień jest strona internetowa
www.helmansport.pl oraz w ww.allegro.pl.
2. 1. Składanie zamówienia poprzez internet odbywa się za pomocą systemu
sklepu od wybrania produktu do potwierdzenia zamówienia.
2.2 Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym nie jest wymagana uprzednia
rejestracja. Wymagane jest natomiast aktywne konto poczty elektronicznej. Dokonanie
rejestracji jest bezpłatne. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego klient ma
możliwość zapoznania się z regulaminem sklepu, akceptując jego treść poprzez oznaczenie
odpowiedniego pola w formularzu. Klient otrzymuje od Sprzedającego potwierdzenie
rejestracji.
2.3. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie
w ramach rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą
elektroniczną jest Sprzedawca. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe ma
prawo dostępu do nich i ich poprawienia. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia
danych osobowych z bazy klientów w przypadku usunięcia konta klienta. Sprzedawca
przekazuje dane osobowe kupującego Dostawcy w zakresie niezbędnym dla zrealizowanie
prawidłowej dostawy.
2.4. Po wybraniu produktów i przejściu do „koszyka” oraz wybraniu opcji „złóż
zamówienie” Kupujący zostanie poproszony o wypełnienie formularza z danymi
koniecznymi dla realizacji zamówienia. Zmiana zamówienia nie jest możliwa. Złożenie
zamówienia pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłaty za towar. Płatność następuje z
góry lub za pobraniem.
3. Składanie zamówienia za pośrednictwem www.allegro.pl odbywa się w formie aukcji
„Kup teraz”.
4. Po otrzymaniu każdego zamówienia Sprzedający generuje list e-mail z potwierdzeniem
przyjęcia zamówienia, który przesyłany jest na adres poczty internetowej wskazany w
formularzu zamówienia lub wygenerowany w systemie portalu ALLEGRO. List zawiera
informację w przedmiocie zamówionego towaru, danych sprzedającego i kupującego,
łącznej cenie za produkt, sposobie i terminie zapłaty, sposobie i terminie wykonania prawa
odstąpienia od umowy – o ile do do danej transakcji prawo odstąpienia przysługuje,
sposobie i trybie rozpatrzenia reklamacji.
5. W przypadku towarów na specjalne zamówienie klienta, kupujący winien potwierdzić
zamówienie listem e-mail na adres: office@helmansport.pl poprzez wskazanie modelu,
ilości sztuk, koloru lub innych parametrów, a także wybrać sposób dostawy. Po
potwierdzeniu zamówienia jego zmiana nie jest już możliwa. Złożenie zamówienia pociąga
za sobą konieczność uiszczenia ceny za towar. Płatność następuje z góry lub poprzez zaliczkę
50% wartości zamówienia.
6. Niezależnie od potwierdzenia zamówienia, obsługa sklepu może zweryfikować mailowo
lub telefonicznie dane osoby zamawiającej oraz zweryfikować parametry produktu – celem
potwierdzenia lub uszczegółowienia zamówienia.
7. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty sprzedaży na
rachunek bankowy Sprzedającego. Co do zasady zamówienia realizowane są w ciągu 24
godzin od zaksięgowania płatności, jednakże w razie sprzedaży towaru na specjalne
zamówienie czas realizacji wynosi od 3 do 30 dni roboczych w zależności od opisu
dostępności w sklepie. W niektórych wypadkach czas wysyłki zamówienia może ulec
wydłużeniu o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Paragon wystawiany jest w
momencie skompletowania zamówienia i dokonywania wysyłki towaru.
9. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie klienta. Do wystawienia faktury Kupujący
winien podać imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych, zaś w przypadku
przedsiębiorców i spółek prawa handlowego – pełna nazwę firmy, adres i nr NIP.
10. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
11. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez
Kupującego.

III. PŁATNOŚCI

1. Cenę sprzedaży należy uiścić na rachunek TH MEDIA Tomasz Helman, ul. Armii Krajowej
53/123, 42-200 Częstochowa w mBank nr: 04 1140 2004 0000 3802 8071 7802.
2. Kupujący może wybrać jako sposób płatności przelew bankowy oraz przelew bankowy
realizowany przez system płatności Przelewy24: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,
3. W przypadku niewywiązania się przez kupującego z obowiązku płatności określonego w
zamówieniu sprzedający wyznacza kupującemu dodatkowy 7-dniowy termin do dokonania
płatności informując jednocześnie, iż po bezskutecznym upływie tego terminu uprawniony
jest do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży.


IV. SPOSÓB I KOSZT DOSTAWY

1. Przy każdej aukcji oraz przy każdy towarze podany jest sposób dostawy i jej koszty.
2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub InPost na adres wskazany
w formularzu zamówienia. Towar wysyłany jest od poniedziałku do piątku, paczki nie są
doręczane w soboty i niedziele.
3. Koszt dostawy jest podany indywidualnie dla każdej aukcji i każdego towaru, bowiem
zależy on od wagi towaru.
4. Koszt dostawy zostaje automatycznie doliczony do wartości towaru w „Twoim koszyku”
oraz na aukcji.
5. Sprzedawca realizuje dostawę towaru na terytorium UE.


V. REKLAMACJE i GWARANCJE

1. Sprzedający oświadcza, iż wszystkie produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad
fizycznych. Powyższe oświadczenie nie dotyczy sprzedaży towarów używanych, jednakże
w tym wypadku kupujący zostanie poinformowany o stanie oraz jakości używanego towaru.
2. Na produkty obowiązuje Gwarancja Producenta.
3. Wszystkie produkty w trakcie przygotowywania do wysyłki są sprawdzane przez obsługę
sklepu po względem zgodności z zamówieniem i stanem produktu, jak również dokonuje się
sprawdzenia kompletności oraz oceny, czy nie ma uszkodzeń.
4. Kompletne rowery są wstępnie regulowane, jego transport może spowodować jednak
konieczność ponownej regulacji. Ponowna regulacja roweru nie jest czynnością
gwarancyjną.
5. Kupujący ma obowiązek dokonania oceny stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem
w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. Jeżeli dostarczony towar ma
widoczne ślady uszkodzeń (zgnieciony karto, zerwane taśmy) należy sprawdzić, czy czegoś
nie brakuje oraz sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Kupujący powinien
odesłać towar na własny koszt na adres sprzedającego: Tomasz Helman TH MEDIA , ul.
Mstowska 22, 42-256 Olsztyn (k. Częstochowy)
6. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie.
7. Do odesłanego towaru należy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę zakupu a adnotacją na
jej odwrocie „towar uszkodzony”.
8. Koszt przesyłki zostanie klientowi będącemu konsumentem niezwłocznie zwrócony po
otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Koszt przesyłki jest zwracany do wysokości
równowartości kosztów jego wysłania.
9. Reklamacje towarów, w których ujawniła się wada w czasie użytkowania rozpatrywane są
w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru od klienta. O sposobie
rozpatrzenia reklamacji kupujący zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie.
10. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek określonych przez klienta za pobraniem.
11. Jeżeli towar ma wadę Kupujący może:
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy sprzedaży. Jednakże
kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz
wadliwą na wolną od wad albo wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli
rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
- Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę
usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy
żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób
wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w
porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny
sposób zaspokojenia.
- jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od
wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do
zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe
albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową
wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może
odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty
zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
12. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w
jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
13. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta
konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty
odebrania przesyłki składając sprzedającemu oświadczenie na piśmie. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Tomasz Helman
TH MEDIA , Mstowska 22, 42-256 Olsztyn Jurajski. Wzór oświadczenia
jest dostępny poprzez klikniecie. Koszt transportu ponosi kupujący. Towar należy odesłać w
całości, nie później niż w ciągu dni 14 od daty odstąpienia od umowy. Powyższe
uprawnienie nie dotyczy towaru na specjalne zamówienie kupującego tj. według
specyfikacji podanej przez kupującego, zgodnie z przepisem art. 38 pkt 3 ustawy z dnia
30.05.2014r. o prawach konsumenta.
2 . W przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014r. o
prawach konsumenta konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014r. o
prawach konsumenta Sprzedający dokonuje zwrotu świadczenia wpłaconego przez
konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonywany jest na rachunek
bankowy wskazany przez kupującego.
4. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta w przypadku
nie odesłania towaru przez kupującego sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności
otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
konsumenta dowodu jej odesłania.
5. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


VII. BEZPIECZEŃSTWO I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Klientom sprzedający gwarantuje pełną prywatność i bezpieczeństwo.
2. Dane osobowe przekazywane przez Kupujących są wykorzystywane przez sklep w celu
realizacji zamówienia i prowadzenia statystyk sprzedaży.
3. Sklep chroni dane kupujących z największą starannością, zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w
ramach rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną
jest Sprzedawca. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe ma prawo dostępu
do nich i ich poprawienia. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z
bazy klientów w przypadku usunięcia konta klienta. Sprzedawca przekazuje dane osobowe
kupującego Dostawcy w zakresie niezbędnym dla zrealizowanie prawidłowej dostawy. W
przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność poprzez system TPay.com jego dane
osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla zrealizowania spółce
Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. św. Marcin 73/6 z siedzibą w Poznaniu
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie
wykorzystujące ID oraz hasło klienta.

VIII. RODO

Szanowni Państwo, W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony osobowych i wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest TH MEDIA Tomasz Helman z siedzibą w Olsztynie k.Częstochowy przy ulicy. Mstowska 22, adres e-mail: biuro@thmedia.pl
2. Firma przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) Zawarcia i realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy;
b) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Firmy;
c) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych towarów i usług;
d) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą – podstawą prawną jest zgoda.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
4. Dane osobowe Firma będzie przetwarzała przez okres niezbędny dla wykonania umowy oraz przez okres i w zakresie niezbędnym wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda do momentu jej wycofania.
5. Dane osobowe Firma udostępnia firmom świadczącym usługi na rzecz Firmy, w szczególności podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom dostarczającym towary, podmiotom współpracującym na rzecz Firmy przy realizacji umowy.
6. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Firmę przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W kwestiach dotyczących dokonywania transakcji przez strony w ramach portalu
ALLEGRO, które nie zostały uregulowane w regulaminie sprzedającego, ma zastosowanie
regulamin ALLEGRO, dostępny jest za pomocą linka internetowego:
http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php
2. Kupujący korzystający z portalu aukcyjnego ALLEGRO są zobowiązani do zaznajomienia
się z treścią regulaminu ALLEGRO.
3. Wszystkie kwestie sporne dotyczące umów sprzedaży załatwione będą zgodnie z
obowiązującym prawem powszechnym.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2015.